Thư viện video


Phóng sự

Là thương hiệu hàng đầu về giải pháp quản lý nhân sự, Bizzone vinh dự lần thứ 6 đạt giải thưởng Sao Khuê danh giá. Dưới đây là phóng sự do VTC thực hiện để giới thiệu phần mềm quản lý nhân sự Bizzone nhiều hơn nữa tới các cán bộ nhân sự và lãnh đạo doanh  nghiệp.