Documents

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 

Tin về Bizzone

FSC tham dự hội thảo tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Khoa Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực – ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức hội thảo khoa học về đổi mới đào tạo trong giáo dục. Ông Trần Việt Cường – Tổng giám đốc FSC tham gia hội thảo và có bài phát biểu về “Tăng cường mối quan hệ giữa khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực với doanh nghiệp trong đào tạo để đáp ứng chuẩn đầu ra”

Sáng ngày 28/04/2011, tại phòng họp Gác 2 Nhà 10 Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực đã tổ chức buổi hội thảo khoa học “Đổi mới đào tạo nghành quản lý nguồn nhân lực tại Đại học Kinh tế Quốc dân nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội”.

Tham dự hội thảo có sự góp mặt của lãnh đạo các khoa, các bộ môn  một số trường đại học có đào tạo ngành quản lý nguồn nhân lực; lãnh đạo trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng lãnh đạo Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực và các giảng viên, các học viên cao học của Khoa. Ngoài ra, buổi hội thảo còn có sự tham gia của nhiều giám đốc nhân sự ở một số cơ quan, doanh nghiệp cũng như nhiều cơ quan truyền thông khác. FSC tham dự với tư cách là một đơn vị có bài trình bày trong hội thảo, đồng thời cũng là nhà tài trợ.

Buổi hội thảo hướng tới những mục tiêu chính:

- Khẳng định tầm quan trọng và sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh đào tạo ngành Quản lý nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội.

- Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội của sinh viên được đào tạo tại khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực trong thời gian qua, cũng như nội dung và chương trình đào tạo hiện tại của khoa.

- Đề xuất những vấn đề cần thay đổi, bổ sung, đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo các chuyên ngành trong khoa phù hợp với nhu cầu thực tế của các cơ quan doanh nghiệp, các ngành và địa phương.

Tại hội thảo, 04 diễn giả đã thảo luận nhiều chủ đề với các nội dung chủ yếu như mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội của đào tạo hiện nay tại khoa; nhu cầu của các cơ quan doanh nghiệp về nghề nhân sự chuyên trách, đánh giá vai trò và vị trí của người làm công tác Quản lý Nguồn nhân lực; những đề xuất cho việc đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy cho ngành Quản lý Nguồn nhân lực.

 

Tham gia với tư cách là một trong bốn diễn giả chính trình bày trong hội thảo, ông Trần Việt Cường Tổng giám đốc Công ty FSC trình bày về chủ đề “Tăng cường mối quan hệ giữa khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực với doanh nghiệp trong đào tạo để đáp ứng chuẩn đầu ra” trong đó nhấn mạnh về tầm quan trọng trong đổi mới đào tạo, hướng thực hiện và sự cần thiết trong việc hình thành mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục để phục vụ đào tạo một cách hiệu quả.

Trước đó, Công ty FSC và Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực – ĐH Kinh tế Quốc dân đã cùng ký thỏa thuận hợp tác hướng tới việc kết hợp đào tạo giữa FSC và Khoa, trong đó Công ty FSC sẽ cung cấp, cài đặt cho Khoa bộ sản phẩm của công ty với tên gọi Phần mềm quản lý nhân sự Bizone 2010 để phục vụ công tác giảng dạy. Đây cũng được coi là một hoạt động thiết thực phù hợp với tiêu chí của buổi hội thảo và sẽ được đi vào đào tạo thực tiễn trong năm học tiếp theo. (Tham khảo link: Bizzone sẽ chính thức được đưa vào giảng ở hàng loạt các trường Đại học)

Buổi hội thảo kết thúc với phần thảo luận, đóp góp ý kiến sôi nổi của các thành viên tham gia hội thảo.
Là một đối tác tin cậy của Khoa, công ty FSC hy vọng rằng việc tổ chức thành công hội thảo lần này của Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực sẽ là một trong những tiền đề thúc đẩy công tác đổi mới đào tạo tại Khoa nói riêng và nhà trường nói chung.

Xem thêm thông tin buổi hội thảo tại Website:www.neu.edu.vn

phần mềm chấm công, phan mem ke toan, phần mềm tính lương, phần mềm kế toán miễn phí, phần mềm kế toán