Tin tức chung

Quản lý nhân viên trẻ - nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp

1.    Tạo nhiều cơ hội để người trẻ làm việc nhóm

Làm việc nhóm là cơ hội tốt để người trẻ bộc lộ được hết tiềm năng và sự sáng tạo của mình. Bạn cho họ cơ hội được đưa ra ý kiến và cùng thảo luận vừa thể hiện sự tôn trọng vừa đem lại những hiệu quả bất ngờ cho công việc.  Nếu bạn ra lệnh và buộc họ  thực hiện, họ sẽ chỉ hoàn thành mệnh lệnh một cách miễn cưỡng.

Người trẻ có thói quen chia sẻ thông tin và trao đổi công việc trên facebook, vì vậy bạn có thể hạn chế nhưng nên chấp nhận lối sống văn hóa của họ. Xét về khía cạnh tích cực, việc giao lưu và thành thạo internet sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho các mối quan hệ trong cuộc sống cũng như trong công việc.

2.    Tạo tính độc lập cần thiết

Người trẻ, đặc biệt là những người biết rõ khả năng của mình trong công việc, sẽ không quan tâm nhiều đến địa vị và tuổi tác. Bởi với họ, những yếu tố đó không ảnh hưởng đến khả năng làm việc. Bạn cần tạo niềm tin cho người trẻ bởi chính khả năng và tố chất lãnh đạo của bạn. Hãy đưa cho họ quyền độc lập nhiều nhất có thể khi bạn giao việc, đặt mục tiêu và thời hạn để họ độc lập thực hiện.

Hãy thẳng thắn phê bình và không tiếc lời khuyến khích, nhưng phải đảm bảo khách quan đối với nhân viên trẻ. Bạn cũng cần theo dõi và hỗ trợ họ ngay khi cần thiết để đảm bảo công việc được suôn sẻ.

3.    Chỉ đề cập đến các viễn cảnh thực tế

Để giữ chân những  nhân viên trẻ có khả năng, bạn cần làm nhiều hơn là vẽ ra những viễn cảnh xa vời trong 5 năm hay 10 năm tới. Bạn có thể đưa cho họ thông tin về những dự án thú vị và phù hợp với chuyên môn của họ trong vòng 1 năm tới. Và đừng quên nhấn mạnh về cơ hội phát huy sự sáng tạo cũng như tiềm năng của họ trong các dự án đó.

4.    Đặt ra các nguyên tắc quan trọng của doanh nghiệp

Người trẻ tiềm năng thường đem lại nhiều ý tưởng, tuy nhiên họ cũng sẽ thường có xu hướng thể hiện bản thân hoặc đề cao cái Tôi quá cao. Để kiềm chế những việc bạn không mong muốn ở những nhân viên này như ăn mặc không phù hợp văn hóa doanh nghiệp, nghe nhạc khi làm việc, thể hiện ý kiến thái quá… bạn cần đặt ra các nguyên tắc ứng xử ngay từ đầu. Đừng quên đặt ra các hình thức kỷ luật cho các mức độ vi phạm, điều này sẽ giúp bạn quản lý dễ dàng và minh bạch về sau.