Tin tức chung

7 lý do khiến bạn chưa thể trở thành lãnh đạo

Nếu bạn đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, gắn bó với từng bước phát triển của Công ty và nhận thấy mình có khả năng làm lãnh đạo. Tuy nhiên năng lực tiềm ẩn ấy vẫn chưa được mọi người nhận ra, vậy chắc chắn bạn sẽ còn tồn đọng một số vấn đề sau cần giải quyết:

1.    Bạn đang theo đuổi một chức danh chứ không phải một mục đích cao hơn

Quyền lực là thứ luôn đi kèm với lãnh đạo, nhưng đó không bao giờ là mục đích của những nhà lãnh đạo thực sự.  Nếu như bạn nhận thấy mình đang đặt một vị trí chức danh nào đó làm mục tiêu phấn đấu mà không phải là vì mục tiêu phát triển chung của doanh nghiệp thì chắc chắn bạn chưa thể trở thành một lãnh đạo.

2.    Bạn luôn tuân thủ các quy tắc

Đối với một nhân viên bình thường, việc tuân thủ các quy tắc là điều đương nhiên. Tuy nhiên để trở thành một nhà lãnh đạo tiềm năng, việc bạn suy nghĩ đến sự thay đổi và khả năng để  thực hiện sự thay đổi đó là điều cần có.

3.    Bạn không quan tâm tới người khác

Bạn không thể hướng dẫn, dìu dắt và phát triển những con người dưới quyền của bạn nếu bạn luôn có thái độ lãnh đạm, thờ ơ. Ngay cả trong cuộc sống thường nhật, quan tâm tới mọi người cũng là một tố chất của nhà lãnh đạo giỏi.

4.    Bạn luôn muốn mình nổi bật

Những nhà lãnh đạo thực thụ thường xưng “tôi” khi dám nhận thất bại và xưng “chúng tôi” khi nói tới thành công. Nếu bạn vẫn đang quá quan tâm tới ánh sáng chiếu vào bản thân thì việc bạn rọi sáng cho người khác hay cho cả một tập thể là điều khó thực hiện.

5.    Bạn quan tâm tới quy trình hơn con người

Quy trình là yếu tố quan trọng để đưa một doanh  nghiệp vận hành đúng vào quỹ đạo. Tuy nhiên nếu không có con người thì sẽ chẳng có quy trình hay nền tảng nào hết. Nếu đặt quy trình lên trên con người khi xử lý các vấn đề khó xử hay bức xúc, bạn sẽ không thể lãnh đạo thành công.

6.    Bạn không có năng lực khuyến khích người khác

Thay vì chỉ ra nguyên nhân người khác không hoàn thành tốt công việc hoặc thất bại, bạn cần chỉ ra cách để sửa chữa hoặc thực hiện công việc đó. Thay vì chỉ ra những điểm yếu kém của nhân viên gây ảnh hưởng đến công việc, bạn cần phải khuyến khích những điểm mạnh và sở trường của nhân viên có thể thúc đẩy công việc. Khi đó, bạn đã tạo ra động lực cho đội ngũ nhân viên của bạn.

7.    Bạn phải là tấm gương

“Nói thì dễ, làm mới khó”, đó là điều xưa nay chúng ta đều công nhận. Lãnh đạo cũng sẽ có lúc làm sai hoặc xử lý công việc chưa thỏa đáng. Tuy nhiên để trở thành một lãnh đạo thực thụ, bạn cần phải đặt ra mục tiêu luôn đạt kết quả vượt mong đợi và nỗ lực hết mình vì công việc đó. Đặc biệt, phương thức mà bạn áp dụng trong công việc cần phải luôn minh bạch và công tâm. Nếu bạn thành công bằng tiểu xảo hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bạn sẽ không nhận được sự kính trọng và tâm phục của các nhân viên sau này.