Tin tức chung

5 bước quan trọng giúp phát triển kỹ năng lãnh đạo

Để xây dựng và điều hành được một tập thể vững mạnh, chủ doanh nghiệp cần trau dồi nhiều kỹ năng liên quan đến lãnh đạo. Dưới đây là 6 bước để phát triển kỹ năng lãnh đạo một cách hiệu quả.

1. Lên kế hoạch tiếp xúc với từng nhân viên định kỳ

Có thể trao đổi mong muốn của họ trong năm tới, trong vài năm tới và chuẩn bị phúc đáp rõ ràng về những câu hỏi mà họ đưa ra. Nên tổ chức định kỳ để luôn chủ động nắm bắt tầm nhìn và nguyện vọng của nhân viên.

2. Xác định và đặt trọng tâm vào 3 mục tiêu hàng đầu

Luôn đề ra mục tiêu cụ thể ngay từ đầu năm, đầu quý. Cần đặt trọng tâm vào 3 mục tiêu quan trọng nhất để đạt được kết quả tốt nhất.

3. Lên kế hoạch công việc hàng ngày

Ngay từ đầu ngày, cần lên kế hoạch các công việc và thứ tự ưu tiên giải quyết, cách thức thực hiện… Sẽ tuyệt vời hơn nếu kế hoạch được lập một cách hệ thống và có sự lưu trữ trên phần mềm quản lý nhân sự.

4. Xác định nhiệm vụ cần thực hiện và deadline

Liệt kê các công việc cần thực hiện để đạt được mục tiêu đã đề ra. Mỗi công việc phải có thời hạn hoàn thành cụ thể. Hướng dẫn nhân viên cách làm như vậy và giao việc cùng với mục tiêu và thời hạn cụ thể. Bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý nhân sự với chức năng lên lịch và báo thời hạn cần hoàn thành. Phần mềm có thể tự phân tích dữ liệu theo các công thức đã được đặt trước để cảnh báo bạn.

5. Biết cách khích lệ nhân viên hoàn thành nhiệm vụ

Lãnh đạo thường có xu hướng chỉ quan tâm đến kết quả công việc và thẳng tay phê bình, kỷ luật nếu như công việc chậm trễ hoặc chưa đạt đúng mục tiêu. Điều đó không sai, tuy nhiên để nhân viên hiểu, gắn bó và nỗ lực cống hiến hết mình vì công việc, lãnh đạo cần quan tâm đến quá trình thực hiện công việc, khuyến khích và có giải pháp hỗ trợ kịp thời khi cần. Làm được như vậy, năng suất công việc cũng sẽ gia tăng đáng kể.