Tin tức chung

Tạo dựng niềm tin để giữ chân nhân tài

Cho dù doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gì, quy mô lớn nhỏ ra sao, bên cạnh sự tài giỏi và quyết đoán của lãnh đạo, năng lực của đội ngũ nhân sự chính là yếu tố không thể thiếu đối với thành công trong dài hạn của doanh nghiệp.

Vậy làm thế nào để doanh nghiệp tạo dựng niềm tin và duy trì ngọn lửa tâm huyết của đội ngũ nhân viên, đặc biệt là đối với những nhân sự giỏi? Những yếu tố sau đây làm nên niềm tin của doanh nghiệp trong mắt đội ngũ nhân viên:

1.    Môi trường làm việc

Nhiều nghiên cứu và khảo sát thị trường lao động cho thấy phần lớn nhân viên  muốn gắn bó lâu dài với một doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt, năng động, văn minh và có khả năng phát huy nhiều nhất khả năng của mình. Môi trường làm việc bao gồm cả văn phòng với trang thiết bị đáp ứng công việc và văn hóa doanh nghiệp với sự bình đẳng, hỗ trợ và thân thiện.

2.    Thương hiệu doanh nghiệp

Ngày nay, người lao động, đặc biệt là những nhân tài thường đặt nhiều quan tâm vào thương hiệu của doanh nghiệp. Nói cách khác, họ mong muốn được là một phần và nỗ lực vì sự phát triển của một tổ chức có tầm nhìn, được xã hội ghi nhận là “Nhà tuyển dụng hàng đầu”, là “Doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội”…

3.    Tạo dựng niềm tin về sự dài hạn của doanh nghiệp

Đó là lòng tin của người lao động vào lãnh đạo doanh nghiệp, tương lai phát triển và chế độ nhân sự công bằng, cơ hội đào tạo và thăng tiến tại doanh nghiệp… Tất cả tạo nên động lực cho người lao động nỗ lực và cống hiến nhiều hơn trong công việc.

4.    Sự công bằng giữa lợi ích và tiền lương

Mức lương, thưởng và đãi ngộ vật chất giữ vai trò quan trọng hàng đầu theo đánh giá của người lao động về nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam. Trên thực tế, mức lương có khung giá chung trên thị trường lao động, và một doanh nghiệp tốt sẽ biết cách chi trả lương cho người lao động xứng đáng và công bằng.