Tin tức chung

Kinh nghiệm đào tạo nhân viên mới cho doanh nghiệp

Quá trình đào tạo nhân viên mới rất quan trọng, là yếu tố quyết định năng suất, hiệu quả làm việc của nhân viên cũng như sự cống hiến của họ đối với doanh nghiệp. Chính vì vậy ngay từ đầu doanh nghiệp cần tập trung và đầu tư vào việc đào tạo nhân viên một cách nghiêm túc.

Đào tạo nhân viên nên được tiến hành từng bước và đầy đủ như sau:

1.    Phổ biến thông tin cơ bản

Những thông tin cơ bản về công ty, các phòng ban, văn hóa doanh nghiệp và những quy tắc quan trọng trong công việc là thông tin vô cùng cần thiết đối với một nhân viên mới vào công ty. Nắm rõ các thông tin cơ bản sẽ giúp họ bước đầu thích nghi với môi trường mới.

2.    Quy trình làm việc

Đào  tạo nhân viên về quy trình làm việc, các bước thực hiện công việc chuyên môn, sự kết nối giữa các phòng ban, bộ phận, tài liệu đáp ứng theo quy trình… Doanh  nghiệp có thể tổ chức các buổi đào tạo quy trình với tài liệu biểu mẫu đầy đủ cho các nhân viên mới để họ có thể nắm vững và áp dụng một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

3.    Tạo điều kiện  tốt nhất cho sự phát triển của nhân viên

Vạch ra những kế hoạch, hướng đi cụ thể cho sự thăng tiến và phát triển nghề nghiệp của nhân viên ngay từ khi họ mới bước vào công ty là yếu tố quan trọng giúp họ nỗ lực hết mình với công việc.
Để nhân viên hoàn thành tốt nhất công việc của mình và có khả năng phụ trách những mảng công việc khác khi có yêu cầu, doanh nghiệp cần tổ chức thêm các khóa học ngắn hạn, mời các chuyên gia đào tạo hoặc chính những chuyên gia đầy kinh nghiệm tại công ty sẽ đứng lớp.
Có thể nói việc đào tạo nhân viên một cách  bài bản ngay từ khi họ mới bước vào công ty chính là cơ hội giúp doanh nghiệp phát hiện và giữ chân những người tài, có thể trở thành thành viên cốt cán của doanh nghiệp.
Phần mềm quản lý nhân sự Bizzone với phân hệ quản lý đào tạo sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lưu trữ dữ liệu đào tạo và tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng, xuất báo cáo kịp thời và chính xác.