Tin tức chung

Kỹ năng tạo văn hóa biết chịu trách nhiệm trong công ty

Sử dụng phần mềm quản lý nhân sự giúp các lãnh đạo doanh nghiệp quản lý nhân viên một cách dễ dàng và khoa học hơn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, để tạo lập được văn hóa biết chịu trách nhiệm trong công ty từ nhân viên lễ tân, văn phòng đến nhân viên kinh doanh, phát triển dự án, kế toán… lãnh đạo doanh nghiệp cần có những kỹ năng sau đây:

1. Trao quyền cho nhân viên đối với từng công việc/ dự án cụ thể.

Trao quyền hạn và trách nhiệm đối với từng công việc cụ thể sẽ khiến nhân viên chủ động và luôn nỗ lực để hoàn thành công việc tốt nhất. Trong trường hợp xảy ra khó khăn, vướng mắc, nhân viên phải được học cách tự tìm ra giải pháp, tất nhiên là trong phạm vi những quy tắc chuẩn mực đã được lãnh đạo đặt ra.

2. Khuyến khích, truyền đam mê trong công việc.

Trao quyền cho nhân viên không có nghĩa là lãnh đạo chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng của công việc. Giám sát và hiểu rõ các giai đoạn của dự án nhân viên đang thực hiện, lãnh đạo cần động viên và khuyến khích nhân viên. Giúp nhân viên hiểu được sự quan trọng của dự án đối với doanh nghiệp và vai trò của nhân viên đối với dự án ấy, lãnh đạo đã khiến nhân viên cảm thấy được ghi nhận và truyền cảm hứng cũng như sự tự hào trong công việc.

3. Khen thưởng và kỷ luật một cách công  tâm.

Không phải nhân viên nào cũng dám nhận trách nhiệm khi phạm sai lầm trong công việc. Người lãnh đạo cần noi gương và chỉ ra cho nhân viên thấy một cách tích cực, mang tính xây dựng, giúp nhân viên không phạm lỗi tương tự trong công việc tiếp theo.
Đồng thời, việc khen ngợi nhân viên một cách công tâm bằng cách khen thưởng hoặc biểu dương những đóng góp của họ sẽ giúp họ hiểu được khen thưởng và kỷ luật trong doanh nghiệp đều được thực hiện một cách công bằng, giúp họ tin tưởng và nỗ lực hơn trong công việc.