Tin tức chung

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – Nhu cầu cấp bách

Ngày 22/9, tại Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – Nhu cầu cấp bách, Ts. Đinh Sơn Hùng, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM cho biết TP.HCM sẽ cần tới 65% nhu cầu lao động có chất lượng cao cho giai đoạn 2011-2015.


Theo Ts. Hùng, TP.HCM cũng như cả nước đều đang thiếu thông tin về cung cầu lao động và công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Cung và cầu lao động trên thị trường vẫn chưa giao nhau, xảy ra trường hợp doanh nghiệp thì kêu thiếu lao động còn người lao động thì tìm không ra việc. Đấy là bất cập của thị trường lao động thành phố lẫn của cả nước hiện nay.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động TP.HCM (TT Dự báo NCNL & TTTT Lao động TP.HCM) thì mặc dù tỷ lệ lao động đã qua đào tạo và đang làm việc trên địa bàn TP.HCM là 58% lao động, cao so với cả nước, nhưng lại rất thấp so với yêu cầu chung của sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa của thành phố trong giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn tiếp theo đến năm 2020.

Nhìn vào bảng chỉ số nhu cầu về trình độ lao động giai đoạn 2011-2015, có thể thấy nhu cầu về lao động đã qua đào tạo được dự báo khá cao, chiếm đến 65% nhu cầu lao động tòan thành phố. Điều này cho thấy hiện nay và những năm tới, thị trường lao động TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển theo chiều hướng đổi mới công nghệ, nâng cao quản lý; phát triển quy mô sản xuất kinh doanh, quy mô doanh nghiệp tạo nhiều chỗ làm mới, thu hút lao động với nhiều ngành nghề đa dạng, đặc biệt là nhu cầu việc làm chất lượng cao.

Cũng theo kết quả điều tra gần đây của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động TP.HCM vừa mới được tiến hành thì yêu cầu  nhà tuyển dụng nêu ra các tiêu chí để đánh giá chất lượng của người lao động. Kết quả thu được cho thấy 3 tiêu chí đạt được nhiều sự đồng thuận nhất là:

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng xử lý thực tế, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm: 30%

- Có kỷ luật đạo đức: 20%

- Trình độ văn hóa và kiến thức cơ bản: 10%

Xu hướng này được xem là tất yếu vì trước đây, thành phố chỉ phát triển kinh tế theo chiều rộng nhưng yêu cầu cấp thiết hiện nay là chuyển dịch cơ cấu kinh tế để phát triển theo chiều sâu. Và lực lượng lao động có chất lượng cao, có kỹ năng giỏi, tác phong đạo đức tốt và khả năng tư duy nhạy bén chính là lực lượng cốt lõi để thực hiện thành công mục tiêu phát triển của thành phố.

Theo: tamnhin.net