Sự kiện sắp diễn ra

Entries for Tháng Mười 2011

Ngày 18/10/2011 sắp tới, Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên sẽ phối hợp cùng Công ty CP Điện tử Tin học FSC, Công ty CP Đào tạo và tư vấn Việt Nam - VTCC, đồng tổ chức chương trình Hội thảo: Các giải pháp thực tiễn trong ứng dụng công nghệ vào Quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.