Giới thiệu

Muốn sử dụng tốt người lao động, doanh nghiệp phải đánh giá được chất lượng và hiệu quả làm việc của từng người lao động. Muốn vậy doanh nghiệp cần phải có công cụ để đánh giá minh bạch, chuẩn xác. Thông qua việc đánh giá, doanh nghiệp mới lựa chọn được những nhân viên ưu tú và những nhân viên kém. Nếu không có công cụ, việc đánh giá và xếp loại sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Phần mềm quản lý nhân sự BIZZONE 2012 Phân hệ Quản lý đánh giá, xếp loại nhân viên là công cụ giúp các công ty đánh giá đúng về người lao động giúp phát huy tối đa khả năng của nhân viên.

Hỗ trợ đánh giá một cách có hệ thống hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên bao gồm kết quả công việc, chuyên môn, kỹ năng, ý thức tuân thủ quy định để phân loại đánh giá, xếp hạng lao động nhằm làm cơ sở để lập kế hoạch đào tạo, căn cứ để khen thưởng / kỷ luật hay đề bạt thuyên chuyển nhân viên kịp thời.

Tính năng & sự khác biệt

Tính năng

  • Quản lý bộ chỉ tiêu đánh giá.
  • Quản lý theo dõi đánh giá theo đợt.
  • Quản lý tổng hợp đánh giá và xếp loại.
  • Quản lý đánh giá nhân viên
  • Báo cáo, thống kê.
  • và nhiều chức năng khác.

Sự khác biệt

  • Đánh giá toàn diện: Cung cấp các công cụ hỗ trợ để xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá theo nhiều tiêu chí, nhiều góc độ thực hiện đánh giá online (trực tuyến) nhiều chiều, phân loại và xếp hạng nhân viên dựa trên kết quả đánh giá theo tiêu chuẩn mà nhà quản lý tự thiết lập.
  • Cộng tác và đồng bộ: Cho phép nhận dữ liệu tự động từ các phân hệ nhân sự, chấm công, tính lương,…
  • Tổng hợp theo thời gian: Theo dõi kết quả và chất lượng làm việc của người lao động từ khi tuyển dụng qua từng thời kỳ.

Sơ đồ hệ thống

phan mem quan ly nhan su

Ảnh chụp màn hình

Hỗ trợ trực tuyến

Hà Nội và K.v Miền Bắc
Hotline: 043.629.0099


Tp.HCM và Kv. Miền Nam
Hotline: 083.556.4074


Hỗ trợ dùng thử Bizzone Standard
Khu vực miền bắc
Liên hệ: Phạm Thị Yến

Điện thoại: 0979318272
Email: ptyen@fscvietnam.com

Khu vực miền nam
Liên hệ: Phan Thị Hồng Dinh
Điện thoại: 0168.4273.104
Email: pthdinh@fscvietnam.com