Tổng quan

phan mem quan ly nhan su

Phần mềm quản lý nhân sự Bizzone Quản lý hồ sơ cán bộ được thiết kế với mục tiêu: 

 - Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ.

 - Phục vụ tốt yêu cầu về tổng hợp thống kê số liệu báo cáo quản lý cán bộ
 - Lập kế hoạch và hỗ trợ đắc lực các hoạt động: Tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đánh giá xếp loại, khen thưởng kỷ luật
 - Hỗ trợ quản lý quá trình công tác, lương, phụ cấp, Đoàn, Đảng, các tổ chức chính trị, xã hội (HĐND, UBND)

Chức năng

Các chức năng Phần mềm quản lý nhân sự Bizzone chuyên biệt cho khối các đơn vị hành chính sự nghiệp về cơ bản không khác biệt quá nhiều so với sản phẩm phần mềm dành cho các doanh nghiệp gồm các chức năng cơ bản:
 1. Phân hệ quản lý hồ sơ cán bộ
 2. Phân hệ quản lý bảo hiểm
 3. Phân hệ đánh giá, xếp loại cán bộ
 4. Phân hệ khen thưởng, kỷ luật
 5. Phân hệ đào tạo bồi dưỡng
 6. Phân hệ tích hợp truyền thông với Cổng thông tin / Website, SMS, Email
 7. Chức năng báo cáo
 8. Phân quyền quản trị hệ thống

Đối tượng khách hàng các cơ quan đơn vị HCSN

 • Các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp, Các Sở giáo dục và các đơn vị, tổ chức đào tạo 
 • Các Bệnh viện, các Trung tâm y tế cơ sở, Dân số
 • Các Viện, Trung tâm, đơn vị Khoa học, công nghệ, môi trường: 
 • Các Sở, Trung tâm Thể thao, Văn hoá, Thông tin, quản lý lao động, lương hưu và trợ cấp
 • Các cơ quan quản lý hành chính các cấp (UBND các cấp)
 • Các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng

Kết quả ứng dụng

 • Đáp ứng tối ưu các yêu cầu của lãnh đạo trong tổng hợp, phân tích đánh giá thông tin rút ngắn thời gian ra quyết định
 • Quản lý tập trung thông tin dữ liệu cán bộ và  đảm bảo yêu cầu Bảo mật đồng thời chia sẻ hiệu quả thông tin theo phân cấp
 • Giảm thiểu gánh nặng các công việc thủ công, Hỗ trợ đắc lực cho cán bộ trực tiếp quản lý nhân sự trong Quản lý thông tin,  Xử lý nghiệp vụ, Thống kê, lập báo cáo và Tra cứu tìm kiếm
 • Đảm bảo tính Bảo mật đồng thời chia sẻ hiệu quả thông tin theo phân cấp.
 • Hình thành kênh trao đổi thông tin văn minh hiện đại giữa cán bộ công chức và đơn vị quản lý và mở rộng khả năng tương tác với các cán bộ hoặc đối tượng có liên quan

Chính sách hợp tác mở

 • Có thể lựa chọn trọn gói giải pháp hoặc theo từng chức năng các phân hệ. Chính sách giá cũng được áp dụng linh hoạt theo lựa chọn này.
 • Sẵn sàng  thực hiện tùy chỉnh các chức năng để phù hợp nhất với mô hình và quy trình nghiệp vụ đặc thù của từng đơn vị
 • Sẵn sàng hợp tác sử dụng thử nghiệm trước khi quyết định.
 • Tư vấn miễn phí về hạ tầng cài đặt, các phân hệ sử dụng …
 • Sẵn sàng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như nhập liệu, chuyển đổi dữ liệu

Khách hàng tiêu biểu

phan mem quan ly nhan su

Brochure Bizzone

Bạn hãy tìm hiểu thêm về thông tin sản phẩm trong brochure Bizzone chuyên biệt dành cho khối HCSN dạng PDF

Slide giới thiệu

Bạn hãy xem thêm thông tin trong Slide giới thiệu chào hợp tác Bizzone chuyên biệt dành cho khối HCSN dạng PDF


Hỗ trợ trực tuyến

Hà Nội và K.v Miền Bắc
Mobile: 090 343 6993
              04 36290075
Tp.HCM và Kv. Miền Nam
Mobile: 0902.677745