Cơ hội nghề nghiệp

28
Tuyển dụng Phụ trách kinh doanh phần mềm Quản lý nhân sự Bizzone
A. Số lượng cần tuyển: 05 người B. Mô tả công việc: Kinh doanh các sản phẩm phần mềm: Quản lý nhân sự, chấm côn...

[Read the rest of this article...]

28
Tuyển dụng Lập trình viên .NET (Lương cao)
A. Số lượng cần tuyển: 05 người B. Mô tả công việc: Tham gia xây dựng, phát triển, triển khai các phần mềm ứng dụng/d...

[Read the rest of this article...]