Cẩm nang nghề nghiệp

13
Đây là quy định trong Dự thảo Nghị định Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với các công ...
Đăng bài trong: Tiền lương
13
Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán được trích tối đa không quá 3 thá...
Đăng bài trong: Phúc lợi và chế độ
13
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, để thu hút nguồn nhân lực, doanh nghiệp (DN) phải không ngừng cải thiện môi trường là...
Đăng bài trong: Phúc lợi và chế độ
13
Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản yêu cầu một số sở trực thuộc báo cáo về kế hoạch thưởng Tết. Mục đích nhằm nhắc...
Đăng bài trong: Tiền thưởng
13
Tập trung giám sát lương, thưởng; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định quan hệ lao động... “Đợt thi đua ...
13
ND133CP- Hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
Đăng bài trong: Giải quyết tranh chấp
13
Luật số 84 Sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
13
L74QH-Sửa đổi, bổ sung Luật Lao động
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
13
ND113CP Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật Lao động
Đăng bài trong: Giải quyết tranh chấp
13
ND44CP-Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lao động về Hợp đồng Lao động
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
13
ND39CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
13
ND114CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
Đăng bài trong: Tiền lương
13
L35QH-Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lao động 2002
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
11
Mẫu lấy thông tin phản hồi về sự thoả mãn của nhân viên với công việc Tinh thần làm việc của nhân vi&ec...
11
Kỷ luật của nhân viên: 10 bước để đưa ra nhận xét về hiệu quả công việc của nhân viên Nhiều chủ doanh nghiệp t...
Đăng bài trong: Khen thưởng kỷ luật
11
Khen thưởng: Làm thế nào cho công bằng Việc khen thưởng có thể là một công cụ khuyến khích tốt ngay ...
Đăng bài trong: Tiền thưởng
11
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGÀY NGHỈ PHÉP CỦA NHÂN VIÊN Chính sách mẫu dành được trình ...
Đăng bài trong: Nghỉ chế độ
10
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đ&a...
Đăng bài trong: Nghỉ chế độ
10
Làm thế nào giúp nhân viên chủ động trong công việc Nguyễn Đức Quý - Viện Khoa học phát triển ...
09
Quy định mới chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị Ngày 6/7/2010, Bộ Tài chính vừa ban hành T...
Đăng bài trong: Phụ cấp
Trang 19 trong 24Đầu tiên    Trước   14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  Tiếp   Cuối    

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)