Cẩm nang nghề nghiệp


Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động
29
Ảnh minh họa Hợp đồng lao động như một chất keo gắn bạn với công ty. Cẩn trọng trước ...
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
29
Hợp đồng lao động (HĐLĐ) là sự ràng buộc pháp lý giữa người lao động (NLĐ) với nhà tuyển dụng nhưng thực tế, nhiều ...
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
29
Trích theo nguồn: http://www.vietnamforumcsr.net/default.aspx?portalid=1&tabid=356&itemid=194 Hỏi: Các tình tiết giả...
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
18
Trích theo nguồn: http://luatvietnam.vn/VL/662/Phap-lenh-Hop-dong-lao-dong/939C234B-12B2-477E-ABDF-5E9497951BF8/default.aspx PHÁP LỆN...
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
18
Trích theo nguồn: http://thongtinthuonghieu.com/home/Thu-tuc-xin-Tuyen-lao-dong-hop-dong-tai-Cong-an-cap-tinh.bvl Hồ sơ: a) Thành ph...
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
18
Theo quy định tại điều 26 Bộ luật lao động (BLLĐ), HĐLĐ là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc là...
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
18
Trích theo nguồn: http://www.vietnamforumcsr.net/default.aspx?portalid=1&tabid=356&itemid=194 Hỏi: Các tình tiết giảm ...
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
13
Luật số 84 Sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
13
L74QH-Sửa đổi, bổ sung Luật Lao động
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
13
ND44CP-Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lao động về Hợp đồng Lao động
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
13
ND39CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
13
L35QH-Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lao động 2002
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
05
Trích theo nguồn: http://laodong.com.vn/ Giám đốc thiếu sự tôn trọng ý kiến của tập thể người lao động trong công ...
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động
04
Trích theo nguồn: http://www.phapluatvn.vn/ Chỉ đến khi có tranh chấp kiện tụng giữa người lao động với do...
Đăng bài trong: Hợp đồng lao động

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)