Cẩm nang nghề nghiệp


Lương thưởng, phụ cấp

Lương thưởng, phụ cấp
07
(NLĐ) – Đây là lưu ý của Sở LĐ-TB-XH TPHCM đối với các doanh nghiệp (DN) khi triển khai điều chỉnh mức lương tối thiể...
04
Sở LĐ-TB-XH TPHCM vừa có công văn gửi các cơ quan, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn về việc việc báo cáo ...
04
Các doanh nghiệp sẽ báo cáo lương, thưởng theo mức: Thấp nhất, bình quân và cao nhất cho Sở LĐ-TB&XH. Sau...
27
Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, CĐ cấp trên cần cử cán bộ thường xuyên theo dõi, gi&...
27
Theo kết quả khảo sát mới công bố của Công ty Towers Watson VN tại 182 doanh nghiệp (DN) thuộc nhiều ngành nghề, mức tăng lư...
27
Lương, thưởng là tiền, nhưng là tiền công; nên nó còn là mồ hôi, cơ bắp, trí tuệ và...
27
Sự cạnh tranh để có được nhân viên có năng lực cao đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết! Các công ty vẫn ...
27
Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về báo cáo nhanh t&igr...
13
Tập trung giám sát lương, thưởng; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định quan hệ lao động... “Đợt thi đua ...
30
Tiền thưởng và tiền lương của các thành viên trong Hội đồng quản trị được quy định như thế nào ? Các mức n&ag...

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)