Cẩm nang nghề nghiệp


Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

14
Người lao động đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tìm được việc làm, không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) và không hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa. Vậy thời gian chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp có được bảo lưu không?
Đăng bài trong: Bảo hiểm thất nghiệp
13
Cách tính thời gian bảo lưu khi dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động tìm được việc làm thì có được bảo lưu thời gian chưa hưởng ...
Đăng bài trong: Bảo hiểm thất nghiệp
06
NLĐ đang nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng trong tháng 5/2018 đã tìm được việc làm. Do bận rộn nên sau khi có việc làm 1 tháng, mới thông báo tới TT DVVL - nơi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp - thì được thông báo sẽ phải chịu nộp phạt. Vậy xin hỏi quy định xử lý như vậy có đúng hay không?
Đăng bài trong: Bảo hiểm thất nghiệp
27
Từ 1/7: Thay đổi 6 chính sách về tiền lương, BHXH và BHYT
Mốc thời điểm 1/7 đánh dấu việc tăng lương cơ sở của người lao động từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng. Sự điều chỉnh này có tác động lớn tới quy định đóng - hưởng trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Ngoài ra, nhiều chính sách về lương, thưởng khác cũng có hiệu lực từ 1/7.
05
Chi trả bảo hiểm thất nghiệp: Phát sinh hàng loạt vướng mắc (HNM) - Theo Luật BHXH, chính sách bảo hiểm thất nghiệp (B...
Đăng bài trong: Bảo hiểm thất nghiệp
27
Quy định và hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp (Nghị định 127/2008/NĐ-CP) I/ Đối tượng tham gia: 1/. Người lao...
Đăng bài trong: Bảo hiểm thất nghiệp

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (24)
..Lập kế hoạch đào tạo (0)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (3)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (2)
..Bảo hiểm xã hội (21)
..Bảo hiểm y tế (7)
..Bảo hiểm thất nghiệp (6)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (0)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)