Cẩm nang nghề nghiệp


Chính sách quy hoạch nhân sự

Chính sách quy hoạch nhân sự

02
Văn hóa được ví như khí huyết lưu thông trong huyết quản để nuôi dưỡng thành công và tính ...
02
Hơn một thập kỷ qua, bộ mặt của ngành Quản trị Nguồn nhân lực (Human Resources – HR) đã thay đổi đáng kể. Từ một bộ p...
02
Theo kết quả khảo sát của Navigos Group, nhà cung cấp các giải pháp tuyển dụng nhân sự cao cấp tại Việt Nam, 63,8% đ...
02
Nhu cầu tuyển dụng đang phục hồi và lúc này là thời điểm để các doanh nghiệp (DN) củng cố lại đội ngũ nhân sự...
02
Nhân lực là tài sản quý giá nhất của công ty? Nhiều nhà lãnh đạo cấp cao luôn miệng n&o...
02
Nghệ thuật quản lý nhân sự (Dân trí) - Để một bộ máy chạy tốt đòi hỏi từng mắt xích cũng phải tốt. T...
02
Nghề Quản lý nhân sự - Thấu hiểu từng con người trong tổ chức (HieuHoc): Thu hút và giữ chân những nhân vi&e...
24
Tạo “thương hiệu nguồn nhân lực” để giữ nhân viên Trong khi nhà tuyển dụng đang thiếu nhân sự trầm trọng...
24
Giữ chân nhân viên CNTT thời khan hiếm nhân lực (TBVTSG) - Ai làm quản lý cũng khó tránh khỏi c...
17
Những cách ứng biến để giữ chân nhân lực   Một điều chắc chắn hiện nay là không doanh nghiệp nào c&oacut...
10
Làm thế nào giúp nhân viên chủ động trong công việc Nguyễn Đức Quý - Viện Khoa học phát triển ...
30
Lựa chọn được những nhân viên tài năng là một phần quan trọng dẫn tới thành công của một tổ chức. Điều nà...
30
Trong công việc, nhân viên sẽ hết mình với công việc nếu họ cảm thấy được tôn trọng, khuyến khích và...
30
Giữ chân người tài luôn là câu chuyện thú vị của thị trường lao động. Sự chuyển dịch lao động ngày c&agr...
08
1. Khái niệm: Bố trí và sử dụng lao động là sự sắp xếp, bố trí và phân công lao động, quản t...

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)