Cẩm nang nghề nghiệp


Quy định về thuế thu nhập cá nhân

Các quy định về thuế thu nhập cá nhân

05
TT - Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với người nước ngoài cư trú...
27
Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số đi...
27
(NDHMoney) Qua quá trình thực thi về Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Tổng cục Thuế đã nhận được một số vấn đề vướ...
27
(NLĐ) - Theo Thông tư số 175/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá n...
21
(ANTĐ) - Các cá nhân có thu nhập phát sinh tại khu kinh tế từ ngày 1-1-2009 sẽ được giảm 50% thuế thu nhập c&...
21
Các khoản thu nhập mà người lao động có được từ việc thưởng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu được xác định là thu nhập ...
30
Ngày 23.10, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn về việc xác định th...
30
Cơ quan thuế và các tổ chức chi trả đang tất bật với các thủ tục kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá...
28
1. Trường hợp thuế Thu nhập cá nhân được khấu trừ tại nguồn:  Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân khấ...

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)