Cẩm nang nghề nghiệp


Các loại hợp đồng lao động

Các loại hợp đồng lao động

25
Trích theo nguồn: http://congdoan.most.gov.vn/ 1. Các loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) + HĐLĐ không xác định thời hạn. + ...
25
Trích theo nguồn: http://tuvanonline.com/tintuc/kinh-te-xa-hoi/goc-tu-van/2401/12.tuvanonline TVO- Người lao động đến tuổi nghỉ hưu, nếu c&o...
25
Tùy theo loại công việc xác định trước thời hạn chủ sử dụng lao động có thể giao kết theo một trong 3 loại hợp đồng lao độn...
25
Trích theo nguồn: http://www.luatcongminh.com/ Việc áp dụng loại hợp đồng lao động được quy định như sau: 1. Hợp đồng lao động kh&...
18
Theo quy định của pháp luật lao động thì công ty có trách nhiệm phải tiến hành giao kết hợp đồng lao động (HĐ...
18
Theo Điều 26 Bộ luật lao động năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002 quy định: Hợp đồng lao động là...

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)