Cẩm nang nghề nghiệp


Tiền thưởng

Tiền thưởng

28
Trích theo nguồn: http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/12/3BA24B8C/ Đây là mức thưởng cao nhất của doanh nghiệp FDI. Đi...
Đăng bài trong: Tiền thưởng
27
Dù Bộ LĐTB&XH chưa có báo cáo cuối cùng về tiền lương năm 2010 và kế hoạch thưởng Tết 2011, nhưng theo t...
Đăng bài trong: Tiền thưởng
24
Trích nguồn: http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/12/3BA2499E/ Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết song nhiều doanh nghiệp...
Đăng bài trong: Tiền thưởng
19
Ngày 20-12 là hạn cuối cùng các doanh nghiệp báo cáo lương, thưởng Tết nhưng hiện vẫn chưa có nhiều đ...
Đăng bài trong: Tiền thưởng
19
Các cơ quan chức năng đang tích cực xây dựng hành lang pháp lý cho người đại diện phần vốn nhà nước tạ...
Đăng bài trong: Tiền thưởng
30
Trước ngày 20-12, Sở LĐ-TB&XH các tỉnh thành phố trong cả nước phải báo cáo Bộ LĐ-TB&XH về tiền lương năm 2...
Đăng bài trong: Tiền thưởng
13
Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản yêu cầu một số sở trực thuộc báo cáo về kế hoạch thưởng Tết. Mục đích nhằm nhắc...
Đăng bài trong: Tiền thưởng
11
Khen thưởng: Làm thế nào cho công bằng Việc khen thưởng có thể là một công cụ khuyến khích tốt ngay ...
Đăng bài trong: Tiền thưởng
01
Năm hết Tết đến, nhiều người lại xôn xao bàn tán chuyện lương, nhất là sau vụ lình xình liên quan đến v...
Đăng bài trong: Tiền thưởng
26
Các khoản thưởng bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu cho nhân viên các năm 2005, năm 2006 có được hạch toán và...
Đăng bài trong: Tiền thưởng

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)