Cẩm nang nghề nghiệp


Phụ cấp

Phụ cấp

19
Tại dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ, Bộ Nội vụ đã đề xuất mức phụ cấp chức vụ cho cán bộ, công chức bằng 10% mức...
Đăng bài trong: Phụ cấp
07
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu Bộ Y tế hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo ...
Đăng bài trong: Phụ cấp
22
a) Phụ cấp khu vực: áp dụng đối với những nơi xa xôi, hẻo lánh có nhiều khó khăn và khí hậu xấu. Phụ ...
Đăng bài trong: Phụ cấp
09
Quy định mới chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị Ngày 6/7/2010, Bộ Tài chính vừa ban hành T...
Đăng bài trong: Phụ cấp
01
Những phụ cấp nào được tính đóng bảo hiểm xã hội và những phụ cấp nào không phải đóng? Phụ cấp ...
Đăng bài trong: Phụ cấp
30
KTĐT - Theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lư...
Đăng bài trong: Phụ cấp
30
(LĐ) - Theo Nghị định 61/NĐ-CP của Chính phủ, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động đến côn...
Đăng bài trong: Phụ cấp

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)