Cẩm nang nghề nghiệp

25
Bên cạnh các ý kiến về việc điều chỉnh mức khởi điểm chịu thuế, nhiều ý kiến cũng cho rằng đã đến lúc điều chỉnh cả mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp.
 
Các ý kiến đóng góp liên quan tới việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đang được Bộ Tài chính tập hợp làm cơ sở chỉnh sửa trong thời gian tới. Trong công văn mới nhất của Bộ Tài chính gửi xuống các địa phương, DN mới đây về việc yêu cầu phản ánh các vướng mắc, bất cập của Luật Thuế TNCN hiện hành tới nay đã có hai phương án được đề cập và ủng hộ.

Phương án thứ nhất là hạ bậc thuế. Theo biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công theo quy định hiện hành, bậc thấp nhất là 5% áp dụng cho mức thu nhập đến 5 triệu đồng/tháng. Theo phương án của Bộ Tài chính, đối với bậc thuế thấp nhất là 5% này được gợi ý điều chỉnh xuống khoảng 1-2%. Còn đối với bậc thuế suất cao nhất được áp mức 35% cho mức thu nhập từ 85 triệu đồng/tháng để điều tiết người có thu nhập cao thì có thể giảm xuống 30% hoặc 32% để phù hợp với thực tiễn và phù hợp với thông lệ quốc tế (thường áp mức 33%, tương đương 1/3 tổng thu nhập của người chịu thuế).

Phương án thứ hai là không căn cứ trên con số tuyệt đối, mà tính mức khởi điểm chịu thuế dựa trên mức lương tối thiểu, có thể từ 8-10 lần lương tối thiểu. Nếu áp dụng cách tính này, khi mức lương tối thiểu được điều chỉnh thì mức khởi điểm chịu thuế cũng được điều chỉnh tương ứng. Như vậy sẽ không phải sửa luật. Phương án này nhận được nhiều đồng thuận, bởi lương tối thiểu chắc chắn sẽ còn được điều chỉnh trong các năm tiếp theo. Cũng theo nhiều ý kiến, trong quy định về chế độ tiền lương hiện nay có nhiều loại lương tối thiểu; trong đó có thể căn cứ trên cơ sở mức lương tối thiểu của khu vực sản suất trong nước làm cơ sở tính toán.

Bên cạnh các ý kiến về việc điều chỉnh mức khởi điểm chịu thuế, nhiều ý kiến cũng cho rằng đã đến lúc điều chỉnh cả mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp với biến động giá cả hiện nay. Được biết, Bộ Tài chính sẽ thu thập, tổng hợp các ý kiến là tới cuối quý I/2011.

Nguồn: lao động
Đăng bài trong: Thuế thu nhập cá nhân

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)