Cẩm nang nghề nghiệp

17
Để chuyển nhân lực thành vốn nhân lực phải thông qua quá trình đào tạo. Trong lĩnh vực đào tạo thường bao gồm những vấn đề sau:

-     -  Trang bị kiến thức chung liên quan đến nghề nghiệp

-     -  Trang bị kiến thức nghề nghiệp

-     -  Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp

-     -  Giáo dục văn hóa, thể thao

Việc đào tạo và nâng cao trình độ lành nghề không chỉ được áp dụng với riêng loại lao động nào mà với tất cả các loại lao động, từ công nhân kỹ thuật đến các kỹ sư, từ người trực tiếp sản xuất đến cán bộ quản lý. Như chúng ta biết, nền sản xuất ngày càng phát triển đòi hỏi người lao động phải không ngừng nâng cao trình độ của mình mới đáp ứng được. Mặt khác, sự cạnh tranh khốc liệt của các nền kinh tế thị trường bắt buộc người lao động phải đổi mới kiến thứ, nâng cao trình độ, nếu không sẽ bị đào thải. Công tác tổ chức đào tạo người lao động không chỉ tiến hành trong các doanh nghiệp mà còn tiến hành trong phạm vi toàn quốc, thậm chí có thể có mặt trong các mối quan hệ quốc tế.

Trích theo: Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực trường ĐH Kinh Tế

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)