Cẩm nang nghề nghiệp

07
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu Bộ Y tế hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức (CCVC) công tác tại các cơ sở y tế công lập và viên chức (VC) làm chuyên môn y tế tại các cơ quan, đơn vị, trường học theo hướng áp dụng phụ cấp ưu đãi nghề 60% đối với VC làm công việc xét nghiệm, phòng chống bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới. Đối với cán bộ CCVC không trực tiếp làm chuyên môn y tế; VC y tế làm công tác quản lý phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng làm công tác quản lý phục vụ tại các chuyên khoa HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y); lao động hợp đồng; VC làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để tự xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức quy định đối với người có điều kiện làm việc tương đương tại đơn vị theo quy định của Nghị định.

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ CCVC công tác tại các cơ sở y tế của Nhà nước đã được thực hiện từ năm 2005 theo Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề của ngành y tế đã thể hiện một số bất cập như: Mức phụ cấp còn thấp (mức hiện hưởng là từ 15% - 50%). Tỷ lệ cán bộ VC được áp dụng mức phụ cấp cao (từ 40% - 50%) hiện vẫn chưa nhiều. Ngoài ra, chế độ phụ cấp hiện hành chưa có sự ưu đãi đối với một số chuyên khoa đặc biệt…

Dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với CCVC công tác tại các cơ sở y tế của Nhà nước được Bộ Y tế chủ trì soạn thảo theo hướng tăng các mức phụ cấp nhằm thu hút và nâng cao nhân lực y tế. Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với VC thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc người bệnh cấp cứu, hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, điều trị tích cực, nhi, chống độc, bỏng và da liễu. Đối với VC thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh, mức phụ cấp dự kiến tăng lên 50%. Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với VC thường xuyên, trực tiếp làm các công việc như: Y tế cơ quan, trường học; truyền thông giáo dục sức khỏe; kiểm nghiệm, kiểm định: thuốc, vaccin, sinh phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, ATVSTP; VC làm công tác DS KHHGĐ. Đối với CCVC làm các công việc: Quản lý, phục vụ công tác YTDP, giám định pháp y, pháp y tâm thần, giải phẫu bệnh; Quản lý, phục vụ công tác chuyên khoa HIV/AIDS, phong, lao, truyền nhiễm, mức phụ cấp dự kiến tăng lên mức 30%. Ngoài ra, mức phụ cấp 20% sẽ được áp dụng đối với CCVC làm công tác quản lý, phục vụ tại các cơ sở sự nghiệp y tế còn lại (hiện chưa được hưởng phụ cấp)…

www.baomoi.com
Đăng bài trong: Phụ cấp

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)