Cẩm nang nghề nghiệp

05
TT - Liên quan đến văn bản điều chỉnh một số nội dung về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản lần cuối cùng (Tuổi Trẻ ngày 3-8), bà Trần Thị Lệ Nga, trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế TP.HCM, cho biết nơi này đang rà soát để lập danh sách các trường hợp thuộc diện miễn thuế TNCN theo hướng dẫn mới nhưng đã phải nộp thuế để hoàn lại tiền.

Theo đó, các trường hợp không bị truy thu thuế TNCN của lần chuyển nhượng cuối cùng (bất động sản chưa có chủ quyền được mua bán qua nhiều chủ khác nhau nhưng nay người mua cuối cùng mới làm hồ sơ về chủ quyền) nhưng đã nộp thuế sẽ được cơ quan thuế gửi văn bản thông báo để người nộp làm thủ tục hoàn lại số thuế TNCN đã bị truy thu.

Trường hợp được miễn thuế TNCN do lần chuyển nhượng cuối cùng là được thừa kế hoặc chuyển nhượng từ các đối tượng thuộc diện được miễn thuế sẽ được cơ quan thuế thoái trả. Trường hợp các chi cục thuế đã gửi thông báo nộp thuế thì sẽ có thông báo lại để người dân biết không nộp thuế.

Bà Nga cho biết Cục Thuế TP.HCM đã có chỉ đạo các chi cục đẩy nhanh tiến độ rà soát để hoàn lại tiền thuế cho người dân trong thời gian nhanh nhất.

www.tuoitre.vn
Đăng bài trong: Thuế thu nhập cá nhân

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)