Cẩm nang nghề nghiệp

04
Các doanh nghiệp sẽ báo cáo lương, thưởng theo mức: Thấp nhất, bình quân và cao nhất cho Sở LĐ-TB&XH. Sau đó các sở sẽ tổng hợp và gửi về Bộ LĐ-TB&XH trước 20-12-2010.

Vụ Lao động - Tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH) vừa ban hành biểu mẫu tổng hợp nhanh tình hình tiền lương năm 2010 và tiền thưởng Tết dương lịch, Tết âm lịch ở 4 loại hình doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước; doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Các doanh nghiệp sẽ báo cáo lương, thưởng theo mức: Thấp nhất, bình quân và cao nhất cho Sở LĐ-TB&XH. Sau đó các sở sẽ tổng hợp và gửi về Bộ LĐ-TB&XH trước 20-12-2010.

Năm 2010 là năm đầu tiên Bộ LĐ-TB&XH tổ chức tổng hợp tình hình tiền lương, thưởng Tết ở các doanh nghiệp. Những năm trước, thông tin này thường do Liên đoàn Lao động các tỉnh thực hiện nên việc báo cáo cũng không đồng đều (thường chỉ các tỉnh tập trung nhiều doanh nghiệp mới có báo cáo như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Hà Nội…).

Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia, ngay cả biểu mẫu báo cáo lương, thưởng Tết năm nay vẫn “hổng” đối tượng là cán bộ công nhân viên chức, nhất nhà giáo, nhân viên y tế, vốn chiếm khá đông đảo trong khối lao động hành chính sự nghiệp.

www.baomoi.com

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)