Cẩm nang nghề nghiệp

01
Hy vọng là có ích cho những ai đang cần tìm một việc làm, hay cho những ai muốn tìm một công việc phù hợp hơn. Ngoài ra những trang web này cũng rất hữu ích đối với các nhà tuyển dụng muốn tìm kiếm nhân tài.

http://vietnamworks.com/
http://www.navigosgroup.com/
http://hrvietnam.com/
http://vncomputerjobs.com/
http://huongnghiep.vn/
http://www.jobvina.com/
http://vieclam.tuoitre.com.vn/
http://vieclam.nld.com.vn/
http://vieclam.thanhnien.com.vn/
http://tuyendungit.com/
http://www.tuyendung.com/
http://www.kiemviec.com/
http://www.1001vieclam.com/
http://vieclam.suctrevietnam.com/
http://vinacareers.com/
http://www.hr2b.com.vn/
http://www.jobviet.com/
http://vinahotjobs.com/
http://jseeker.vn/
http://tuyendungvietnam.net/
http://www.ungvien.com.vn/
http://vietnamnetjobs.com.vn/
http://vieclambank.com/
http://www.bigjobonline.com/
http://www.vietnamhrlink.com/
http://www.chonviec.com/
http://www.mangtuyendung.com.vn/
http://www.jobsaigon.com/
http://www9.24h.com.vn/jobs/recruitment.php
http://tuvanhuongnghiep.net/
http://www.viendongworks.com/
http://www.careerlink.com.vn/
http://www.jobsvietnam.com.vn/
http://www.vipdatabase.com/
http://timviecnhanh.com/
http://www.workinvietnam.com/
http://thegioiviec.com/
http://www.firstalliances.net/
http://www.talentnet.vn/
http://www.vieclamvina.com/
http://www.bigbigjobs.com/

 Nguồn: Theo www.saga.vn

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (5)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (1)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (3)
..Kỹ năng tuyển dụng (23)
..Lập kế hoạch đào tạo (0)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (30)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (3)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (2)
..Bảo hiểm xã hội (10)
..Bảo hiểm y tế (5)
..Bảo hiểm thất nghiệp (2)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (0)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (18)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (4)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)