Cẩm nang nghề nghiệp

09

Quy định mới chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị

Ngày 6/7/2010, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 97/2010/TT-BTC thay đổi chế độ công tác phí hiện hành và chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo nội dung chi công tác phí của Thông tư quy định thì người đi công tác được thanh toán tiền phương tiện đi lại bao gồm: tiền thuê phương tiện chiều đi và về từ nhà đến sân bay, ga tàu, bến xe; vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng từ cơ quan để di chuyển đến nơi công tác và theo chiều ngược lại; tiền phương tiện đi lại tại địa phương nơi đến công tác: từ chỗ nghỉ đến chỗ làm việc, từ sân bay, ga tàu, bến xe về nơi nghỉ (lượt đi và lượt về); cước qua phà, qua đò cho bản thân và phương tiện của người đi công tác; phí sử dụng đường bộ và cước chuyên chở tài liệu phục vụ cho chuyến đi công tác (nếu có) mà người đi công tác đã trực tiếp chi trả. Ngoài ra thông tư này còn quy định mức phụ cấp công tác phí là khoản tiền do cơ quan, đơn vị chi cho người đi công tác để hỗ trợ thêm cùng với tiền lương nhằm đảm bảo tiền ăn và tiêu vặt cho người đi công tác, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác).

Mức chi công tác phí và chi hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo thông tư 97/2010 nhìn chung đã được tăng lên so với trước đây cho phù hợp với mức độ trượt giá và phù hợp hơn với giá thị trường hiện nay. Cụ thể như đưa ra ở bảng so sánh dưới đây:

 

Nội dung

Thông tư 97/2010

Thông tư 23/2007

Mức phụ cấp lưu trú của cán bộ, công chức ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo

Tối đa là 200.000 đồng/người/ngày  thực tế đi biển, đảo

 

-

Mức phụ cấp lưu trú của cán bộ, công chức đi công tác được thanh toán

Tối đa 150.000đ/ ngày/người

Tối đa 70.000đ/ngày/ người

Mức chi hỗ trợ tiền ăn của cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương

Tối đa 150.000đ/

ngày/người

Tối đa 70.000đ/ngày /người

Mức chi hỗ trợ tiền ăn của cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh, tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh

100.000 đ/ngày/ người

50.000đ/ngày/người

Mức chi hỗ trợ tiền ăn của cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức

60.000 đ/ngày/ người

20.000đ/ngày/người

Chi tiền nước uống trong cuộc họp

30.000đ/ngày/đại biểu

7.000đ/ngày/người

 

Các doanh nghiệp có thể dựa vào mức chi này làm căn cứ để hạch toán chi phí công tác phí từ đó tính thuế TNDN. Đối với người lao động, nếu mức công tác phí phù hợp với quy định trên thì không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN. Việc mức khoán chi công tác phí tăng lên có lợi hơn cho cá nhân người lao động khi tính thuế thu nhập cá nhân. Còn về phía doanh nghiệp thì mức chi phí được coi là hợp lý được điều chỉnh tăng phù hợp với giá thị truờng hơn thì tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp cũnng theo chiều hướng thuận lợi và hợp lý hơn.

      Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/8/2010, thay thế Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo C&A


Đăng bài trong: Phụ cấp

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)