Cẩm nang nghề nghiệp

09
THỜI GIỜ LÀM VIỆC

Thời giờ làm việc bình thường (Điều 119, Chương VII của Bộ luật lao động)

1. Thời giờ làm việc không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần, nhưng phải thông báo trước cho người lao động biết.
2. Thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn hai giờ đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

Thời giờ làm việc ban đêm (Điều 120, Chương VII của Bộ luật lao động)

  
 1. Giờ làm việc ban đêm được quy định như sau:

    a) Từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc được tính từ 22 giờ đến 6 giờ;
    b) Từ thành phố Đà Nẵng trở vào phía Nam được tính từ 21 giờ đến 5 giờ.

    2. Người lao động làm việc ban đêm phải được người sử dụng lao động trả lương làm đêm theo quy định tại khoản 2 Điều 109 Bộ luật này.

 Làm thêm giờ (Điều 121, Chương VII của Bộ luật lao động)

    Người sử dụng lao động có quyền huy động người lao động làm thêm giờ nhưng phải thực hiện các yêu cầu sau:
    1. Được sự đồng ý của người lao động.
    2. Trả lương làm thêm giờ cho người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 109 Bộ luật này.
    3. Phải đảm bảo số giờ làm thêm của người lao động tối đa không quá 50% số giờ làm việc chính thức trong một ngày và không quá 20 giờ trong một tuần nhưng tổng số giờ làm thêm trong 1 năm không quá 300 giờ.

Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt
(Điều 122, Chương VII của Bộ luật lao động)

    1. Trong những trường hợp sau đây, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào:

    a) Khi đất nước đang trong thời chiến hoặc Quốc hội tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia;
    b) Nhằm ngăn ngừa sự tổn thất sinh mạng và tài sản, hoặc mối nguy hiểm sắp xảy ra trong các trường hợp khẩn cấp đã diễn ra trên thực tế hoặc chắc chắn sẽ xảy ra như: tai nạn nghiêm trọng, hoả hoạn, lũ lụt, bão tố, động đất, dịch bệnh hoặc các thảm hoạ khác;
    c) Cần thực hiện gấp một công việc trên máy, thiết bị hoặc dây chuyền nhằm tránh thiệt hại mà người sử dụng lao động không còn cách nào khác;
    d) Do khối lượng công việc tăng đột biến (quá mức bình thường) vì hoàn cảnh đặc biệt hoặc do tính thời vụ của sản xuất kinh doanh;
    đ) Để ngăn ngừa sự tổn thất hoặc hư hỏng của hàng hoá dễ hỏng;
    e) Khi tính chất công việc đòi hỏi vận hành liên tục và việc ngừng việc có thể dẫn đến thiệt hại không thể đền bù lại được cho người sử dụng lao động.

    2. Những trường hợp làm thêm giờ theo quy định tại các điểm c, d, đ, e khoản 1 Điều này phải được người lao động đồng ý và không được quá 50% số giờ làm việc chính thức trong một ngày.

    3. Người lao động làm thêm giờ theo quy định tại Điều này được người sử dụng lao động trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 110 của Bộ luật này.
 
Theo: Bộ luật lao động
Đăng bài trong: Thời gian làm việc

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (5)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (1)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (3)
..Kỹ năng tuyển dụng (23)
..Lập kế hoạch đào tạo (0)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (30)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (3)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (2)
..Bảo hiểm xã hội (10)
..Bảo hiểm y tế (5)
..Bảo hiểm thất nghiệp (2)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (0)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (18)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (4)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)