Cẩm nang nghề nghiệp

09
Bất lực nhìn những nhân viên tốt nhất của mình “rũ áo” ra đi trước sự lôi kéo của các công ty có tiềm lực trong lúc công ty đang chống chọi với khủng hoảng là thực trạng chung của nhiều người làm nhân sự tại doanh nghiệp nhỏ. Tại các doanh nghiệp này, tuyển dụng và giữ chân các nhân viên có năng lực luôn là bài toán khó. Đây là thời điểm những người làm nhân sự tại doanh nghiệp nhỏ cần bình tĩnh và thay đổi lại chính sách nhân sự của mình.
1. Thay đổi tiêu chí tuyển dụng:
Tiềm năng con người là vô hạn. Kinh nghiệm thành công của các công ty nổi tiếng bắt nguồn từ tiêu chí lựa chọn con người phù hợp. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn nên lựa chọn tiêu chí thái độ làm việc của nhân viên làm đầu. Lựa chọn thái độ, củng cố kỹ năng và trau dồi kiến thức là phương châm bạn cần tuân thủ khi tuyển dụng.
2. Đào tạo và kèm cặp nhân viên:
Một doanh nghiệp muốn phát triển lâu dài bắt buộc phải đâu tư vào đào tạo và kèm cặp nhân viên. Thay vì mời các công ty đào tạo nổi tiếng về huấn luyện, các công ty nhỏ nên phát triển hình thức đào tạo nội bộ và lựa chọn hình thức đào tạo trực tuyến nhằm phù hợp với khả năng tài chính có hạn của mình.
3. Xây dựng môi trường giao tiếp mở:
Mô hình công ty nhỏ, các nhân viên đều biết đến nhau là thế mạnh của các công ty nhỏ. Bạn nên xây dựng một môi trường giao tiếp cởi mở tại nơi làm việc của mình. Hãy biến công sở thành gia đình thứ hai của nhân viên nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc kỷ luật làm việc. Khi công ty khó khăn, là chủ doanh nghiệp bạn nên thẳng thắn chia sẻ và khích lệ sự góp sức từ mọi người.
4. Tổ chức các hoạt động gia đình:
Nhân viên gắn bó với doanh nghiệp không hẳn vì một mức lương cao mà nhiều khi chính là môi trường làm việc, sự thân thiện và tình cảm của mọi người trong tổ chức. Khi bạn là chủ các doanh nghiệp nhỏ, bạn hãy nên dành thời gian và trích một phần kinh phí đầu tư vào các hoạt động gia đình. Hãy để nhân viên của bạn, gia đình và người thân của họ được hòa mình vào nhịp đập chung của doanh nghiệp qua các ngày hội gia đình.
Tuyển dụng nhân viên giỏi đã khó nhưng giữ được trái tim trung thành của họ còn khó gấp vạn lần. Nhưng sự chân thành, tình cảm với nhân viên, môi trường làm việc gia đình, để nhân viên cùng gánh vác trách nhiệm… sẽ là chìa khóa giúp bạn giải quyết được bài toán khó về nhân sự trong thời điểm này.
Nguồn: Theo Tailieu.vn

[Đọc thêm...]

Đăng bài trong: Kỹ năng tuyển dụng

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)