Cẩm nang nghề nghiệp

30
(LĐ) - Theo Nghị định 61/NĐ-CP của Chính phủ, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động đến công tác tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% lương theo ngạch...

Thế nhưng, từ năm 2006 đến nay, hàng trăm cán bộ, giáo viên thu hút đến công tác tại các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) ở miền núi tỉnh Phú Yên vẫn chưa nhận được một đồng phụ cấp lương, gây ảnh hưởng đến đời sống.

Hàng trăm giáo viên ở địa phương dạy học tại các xã ĐBKK ở miền núi Phú Yên đang rất bức xúc về tình trạng không được thanh toán tiền phụ cấp lương trong thời gian dài.

Thầy giáo KsoLe - dân tộc Ê Đê, dạy học tại trường THCS KPá KLơn ở xã Cà Lúi, huyện Sơn Hoà - nói: “Cùng chung dạy học tại một Trường ở xã ĐBKK, nhưng giáo viên từ các nơi khác đến thì được thanh toán tiền phụ cấp, còn giáo viên ở chính địa phương thì không được thanh toán. Vì sao lại có chuyện phân biệt đối xử như vậy? Lương giáo viên còn thấp lại dạy ở nơi vùng xa khó khăn, nếu tôi được thanh toán số tiền phụ cấp dạy học từ năm 2006 đến nay khoảng hơn 59 triệu đồng thì có thể giải quyết được nhiều khó khăn trong cuộc sống...”.

Thực tế, tại huyện Sơn Hoà có 294 giáo viên dạy ở 9 xã ĐBKK (hiện chỉ còn 4 xã ĐBKK), trong đó có 192 giáo viên ngoài huyện Sơn Hoà đến công tác được thanh toán phụ cấp, còn 102 giáo viên tại địa phương công tác từ tháng 7.2006 đến nay vẫn chưa được thanh toán phụ cấp với số tiền lên đến hơn 5,013 tỉ đồng.

Tương tự, từ năm 2006 đến nay có đến 818 lượt giáo viên tại huyện miền núi Đồng Xuân dạy học tại 4 xã ĐBKK Xuân Lãnh, Đa Lộc, Phú Mỡ, Xuân Quang 2 vẫn chưa được nhận tiền phụ cấp 6,196 tỉ đồng. Trong khi đó, tất cả các cán bộ, giáo viên dạy học tại các xã ĐBKK ở miền núi Sông Hinh thì được thanh toán tiền phụ cấp.

Tại điều 8 Nghị định 61/NĐ-CP của Chính phủ đối với “nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK”, quy định về phụ cấp thu hút: “Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương và từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác tại vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% lương theo ngạch, bậc hiện hưởng và phụ cấp chức vụ (nếu có) trong thời gian không quá 5 năm, kể từ ngày nhận quyết định”. Nghị định của Chính phủ quy định rõ ràng như vậy, nhưng vì sao tỉnh Phú Yên lại không thanh toán tiền phụ cấp cho giáo viên thuộc địa phương dạy học ở các xã ĐBKK?

Trao đổi với phóng viên Lao Động về vụ việc này, ông Nguyễn Văn Tá – Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) Phú Yên – cho biết: Không hiểu vì sao Sở Tài chính Phú Yên đã không chấp nhận cấp kinh phí thanh toán cho giáo viên là người địa phương dạy học ở các xã ĐBKK.

Trước thực trạng này, năm 2008, sở đã có công văn yêu cầu Bộ GDĐT giải thích rõ về việc giáo viên tại địa phương dạy học ở các xã ĐBKK có được thanh toán phụ cấp hay không? Bộ GDĐT đã trả lời là được thanh toán theo đúng Nghị định 61/NĐ-CP của Chính phủ. Từ đó, sở đã liên tục đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính thực hiện thanh toán phụ cấp cho giáo viên dạy học ở các xã ĐBKK ở huyện Đồng Xuân, Sơn Hoà, nhưng không hiểu sao đến nay vẫn chưa thực hiện!

Theo www.laodong.com.vn – 5 tháng trước 052010
Đăng bài trong: Phụ cấp

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)