Cẩm nang nghề nghiệp

20
Quản lý thông tin nhân sự là một việc bắt buộc đối với hầu hết các doanh nghiệp. Việc quản lý thông tin nhân sự, giúp cho lãnh đạo không chỉ nắm được thông tin nhân viên mà còn hiểu được năng lực, quá trình học tập, công tác, tiểu sử bản thân, thành tích khen thưởng của toàn nhân viên trong công ty ... từ đó có quyết định giao việc, phân chia công việc một cách hợp lý. Thực hiện tốt được công việc này giúp công ty sẽ quản lý và sử dụng lao động một cách hiệu quả và tăng năng suất lao động của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty.

Dưới đây là một số thông tin cần thiết trong quá trình quản lý nhân sự:
  • Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã nhân viên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề...
  • Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình: Đã lập gia đình, Độc thân, họ tên bố mẹ, anh chị em ruột, nghề nghiệp, tuổi tác..
  • Quản lý chi tiết về  trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, về chính trị: Đoàn, Đảng, Công đoàn
  • Quản lý chi tiết quá trình công tác của người lao động: Quản lý theo thời gian, trước và sau khi làm việc tại công ty. Đơn vị công tác qua các năm.
  • Quản lý việc lưu trữ hồ sơ của người lao động: Lưu tài liệu, hồ sơ, bằng cấp, các chứng chỉ chuyên môn của người lao động.
  • Theo dõi quá trình diễn biến lương của người lao động: tăng / giảm lương các tháng, quý, năm ..
  • Theo dõi quá trình khen thưởng, kỷ luật người lao động: Theo dõi các thành tích, khen thưởng của nhân viên trong công ty, thành tích hoạt động cá nhân ...
Nguồn www.bizzone.vn
Đăng bài trong: Thông tin về lao động

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)