Cẩm nang nghề nghiệp

08
Dưới đây là 5 điều nhà tuyển dụng nào cũng mong đợi ở ứng viên:

1. Sự thông thái

Trong một lĩnh vực mà nhiều người có chức vụ như nhau, điều khiến bạn nổi bật chính là sự thông thái, sự hiểu biết sâu rộng của bạn về lĩnh vực. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xác định sự thông thái của mình, hãy bắt đầu bằng cách liệt kê trách nhiệm của bạn trong những công việc gần đây nhất và sắp xếp chúng theo thứ tự giá trị đem lại. Đánh dấu những nhiệm vụ mang lại kết quả tốt và bạn sẽ xác định được điểm mạnh của mình.

2. Những câu chuyện thành công

Bạn đã từng làm tăng lợi nhuận hay giảm chi phí hoạt động, tối thiểu hóa những rủi ro cho công ty cũ hay chưa? Nếu có, hãy kể những câu chuyện thành công, về cách bạn đạt được mục tiêu của mình và việc đó sẽ khiến bạn nổi bật như một ứng viên đầy tiềm năng. Để có thể kể một câu chuyện giàu sức thuyết phục, hãy rà soát lại những thành tựu của mình và ưu tiên các thành tựu lớn nhất. Những giá trị bạn tạo ra trong quá khứ sẽ là tiền để để sáng tạo những thứ lớn hơn trong tương lai.

3. Sự tiến cử

Một lời tiến cử từ giám đốc hoặc đồng nghiệp làm việc trong công ty có giá trị hơn bất cứ sự chứng thực bản thân nào. Danh sách bạn bè trên Facebook hay các mạng xã hội khác gồm nhiều nhân vật tiếng tăm sẽ khiến nhà tuyển dụng lóa mắt trước bạn. Hãy bảo đảm rằng người tiến cử đáng tin cậy có thể viết vài dòng giải thích sự đóng góp và giá trị của bạn trong những dự án hoặc lĩnh vực cụ thể. Và để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên đưa ra sự tiến cử ngay khi cung cấp những thành công của mình cho tuyển dụng. Lúc đó, giá trị của bạn được thể hiện tập trung nhất và chắc chắn sẽ được đánh giá cao nhất.

4. Sự minh họa cụ thể

Minh họa cụ thể về những gì bạn đã làm sẽ mang lại hiệu quả hơn là chỉ nói qua một cách chung chung. Hình ảnh sản phẩm hay những số liệu chi tiết về dự án bạn từng làm sẽ thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng và khiến họ hứng thú với bạn hơn.

5. Một thông điệp thích hợp

Sơ yếu lí lịch, thư xin việc, hồ sơ online và những điều bạn nói trong cuộc phỏng vấn, tất cả nên thể hiện một thông điệp thích hợp và nhất quán về vị trí bạn đang dự tuyển. Không được dùng thư xin việc cho vị trí nhân viên bán hàng trong khi những điều bạn nói trong cuộc phỏng vấn lại về nhân viên marketing. Sự thiếu nhất quán hay thông tin không chính xác về bản thân sẽ khiến nhà tuyển dụng thẳng tay loại bỏ hồ sơ của bạn.

Dân Trí
Đăng bài trong: Kỹ năng tuyển dụng

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)