Cẩm nang nghề nghiệp

24
Đóng Bảo hiểm tại Hà Nội và sinh con tại Thái Bình, có được hưởng chế độ?
Câu hỏi:
Tôi tham gia BHXH tại Công ty từ tháng 10/2017 và đến hết tháng 7/2018 thì nghỉ việc. Vậy đến tháng 8/2018, tôi sinh thì có được hưởng bảo hiểm thai sản theo quy định của Nhà nước không? Và tôi có tự đi làm thủ tục hưởng chế độ thai sản không? Ngoài ra, tôi đóng bảo hiểm theo Công ty là ở quận Thanh Xuân và sinh con ở Thái Bình, nếu tự đi làm thủ tục thì có phải đến BHXH quận Thanh Xuân để giải quyết không?”.

Câu trả lời:
BHXH Tp.Hà Nội trả lời: 
Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau: Khoản 2 Điều 31: Người lao động phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
Điều 102 quy định giải quyết hồ sơ ốm đau, thai sản như sau: 1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động.
2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH.
3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan BHXH: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ.
Điều 14, TT59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định: Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định mà chấm dứt hợp động lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì người lao động nộp hồ sơ và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH nơi cư trú.

Đăng bài trong: Phúc lợi và chế độ

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)