Cẩm nang nghề nghiệp

29
Người lao động mang thai và hôi việc ở công ty cuối tháng 3/2015, nhưng công ty không thu hồi lại thẻ BHYT. Thẻ BHYT của NLĐ hết hạn vào ngày 30/06/2015, đúng ngày dự sinh con.

NLĐ hỏi, có thể tiếp tục mua BHYT theo hình thức tự nguyện đựợc không? Có được thanh toán BHYT khi sinh con không? Có được hưởng trợ cấp thai sản không?


Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời NLĐ như sau:


Căn cứ Khoản1, Điều 15 Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội quy định: “Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng BHYT cho người lao động và trích tiền đóng BHYT từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ BHYT”.

Vì vậy, khi người lao động xin nghỉ việc, chủ sử dụng lao động phải có trách nhiệm báo tăng, giảm với cơ quan BHXH và thu hồi lại thẻ BHYT. Trong trường hợp công ty không báo tăng, giảm và thu hồi lại thẻ thì thẻ BHYT của người lao động vẫn có giá trị sử dụng đến hạn và công ty vẫn phải chi trả tiền đóng BHYT cho người lao động.

Sau khi thẻ BHYT hết giá trị sử dụng, NLĐ có thể tiếp tục đăng ký mua BHYT theo hình thức hộ gia đình, giá trị sử dụng trên thẻ BHYT mới được nối tiếp với ngày hết hạn của thẻ cũ và được thanh toán BHYT khi sinh con.

                                                                                                                     Theo chinhphu.vnĐăng bài trong: Nghỉ chế độ

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)