Tuyển dụng

STT Tên công việc Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Tuyển nhân viên kinh doanh phần mềm 50 Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh 30/09/2013
2 Lập trình viên .NET 15 Hà nội 31/07/2011
|< < 1 > >|