Chính sách chất lượng

Để cung cấp ra thị trường các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và độ tin cậy cao. Toàn thể cán bộ công nhân viên công ty FSC cam kết:

  • Áp dụng triệt để hệ thống quản lý chất lượng nhằm kiểm soát chặt chẽ các hoạt động SXKD để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
  • Không ngừng đánh giá, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả trong từng giai đoạn phát triển.
  • Liên tục đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công nhân viên để đảm bảo nguồn lực phục vụ cho sự phát triển và khả năng cạnh tranh quốc tế.
  • Nghiên cứu đổi mới công nghệ và áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật để không ngừng nâng cao hiệu quả trong các hoạt động.
  • Thực hiện đúng các cam kết, luôn lắng nghe và ưu tiên giải quyết các khiếu nại để đảm bảo tốt nhất các quyền lợi của khách hàng.