Trở thành NPP, đại lý của chúng tôi

Điều kiện chung

  • Có khả năng tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của Công ty.
  • Có đủ kinh nghiệm năng lực theo kết quả thẩm định do Công ty FSC tiến hành.

Điều kiện cho từng loại

TT Loại Điều kiện về năng lực kinh doanh Điều kiện về năng lực tổ chức, nhân sự
I. Đại lý
  Cấp 1 Cam kết đạt doanh số từ 300 triệu/năm hoặc từ 50 đơn vị sản phẩm dịch vụ/năm trở lên Có ít nhất 2 cán bộ chịu trách nhiệm về sản phẩm hàng hóa. Trong đó:
  • Có ít nhất 1 cán bộ kỹ thuật đuợc FSC đào tạo đủ khả năng để thực hiện việc lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo trì sản phẩm cho khách hàng.
  • Có ít nhất 1 cán bộ đuợc FSC đào tạo về kinh doanh sản phẩm dịch vụ (tính năng, đặc tính kỹ thuật và đặc điểm của từng loại), kỹ năng chào bán sản phẩm dịch vụ (giới thiệu, demo, thuyết trình, tư vấn, lập báo giá).
  Cấp 2 Cam kết đạt doanh số từ 180 triệu/năm hoặc từ 30 đơn vị sản phẩm dịch vụ/năm trở lên Có ít nhất 1 cán bộ đuợc FSC đào tạo về kinh doanh sản phẩm dịch vụ (tính năng, đặc tính kỹ thuật và đặc điểm của từng loại), kỹ năng chào bán sản phẩm dịch vụ (giới thiệu, demo, thuyết trình, tư vấn, lập báo giá).
  Cấp 3 Cam kết sẽ bán hàng hoặc thực hiện các nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm cho công ty. Có hiểu biết về sản phẩm dịch vụ và có thể tự thực hiện giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.
II. Nhà phân phối Cam kết đạt doanh số từ 1 tỷ/năm hoặc từ 150 đơn vị sản phẩm dịch vụ / năm trở lên
  • Thực hiện bán hàng chủ yếu thông qua các Đại lý.
  • Đã từng là Đại lý cấp 1 hoặc đủ điều kiện như Đại lý cấp 1.
  • Có khả năng tiêu thụ sản phẩm trên phạm vi một vùng địa lý hoặc một ngành.
  • Có khả năng mở thêm các Đại lý cấp 2, 3 trên phạm vi phân phối.
Bảng: Điều kiện về năng lực kinh doanh và kỹ thuật của các cấp Đại lý.

Ghi chú: Doanh thu được hiểu là phần doanh thu thực sau khi đã trừ đi cá khoản: tiền gửi, hoa hồng, chiết khấu cho khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Hà Nội và K.v Miền Bắc
Hotline: 043.629.0099


Tp.HCM và Kv. Miền Nam
Hotline: 083.556.4074


Hỗ trợ dùng thử Bizzone Standard
Khu vực miền bắc
Liên hệ: Phạm Thị Yến

Điện thoại: 0979318272
Email: ptyen@fscvietnam.com

Khu vực miền nam
Liên hệ: Phan Thị Hồng Dinh
Điện thoại: 0168.4273.104
Email: pthdinh@fscvietnam.com